Kontakt

Prof. Katarzyna Grzywka-Kolago

Interdyscyplinarny Bajkoznawczy Zespół Badawczy – IBZB

Uniwersytet Warszawski

Wydział Neofilologii

Instytut Germanistyki

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

ibzb@wn.uw.edu.pl